A verseny menete

A verseny 3+1 kategóriában zajlik, szakmai zsűri közreműködésével.
A szervezők fenntartják a jogot a kiírás megváltoztatására. Ebben az esetben a már befogadott pályázatok beküldői haladéktalanul tájékoztatást kapnak.

Nevezés

A pályázat benyújtható írásban, max. 5 oldal terjedelemben, PPT prezentációként, max. 20 oldalon, illetve videón, ami nem hosszabb 5 percnél. Vegyes vagy más, közismert technika (pl. fotófilm, prezi.com) alkalmazása is elfogadott, amennyiben az összességében nem lépi át az időkorlátot.

Az értékelés egyik szempontja a lényegre törő, könnyen megérthető pályázat, tehát grafikonok, táblázatok, folyamatábrák használata megengedett.

A pályázatokat a szervezők alapvetően elektronikus úton, e-mailben várják, de terjedelmi vagy egyéb okokból kifolyólag van lehetőség offline kiegészíteni a pályázatot – a szervezőkkel egyeztetett módon. Amennyiben kérdés vagy észrevétel merülne fel, a nevezési határidő lejártáig a szervezők készséggel állnak rendelkezésre.

A verseny lezárása

A versenyen kizárólag azok a 2019. szeptember 1-én 23.59-ig beérkező pályázatok vesznek részt, melyek befogadásáról a szervező válaszemailben írásos értesítést küldött.